Podpořte nás

Vaše pomoc a podpora má pro nás veliký význam.

Proč podpořit právě naše komunitní centrum?

Poskytujeme služby lidem, kteří jsou díky svému postižení velmi znevýhodněni a nemohou žít samostatně. Lidé s poruchou autistického spektra nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Pro ně je svět skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají.

V komunitním centru Vítej… poskytujeme lidem s poruchou autistického spektra bezpečné zázemí, kde mohou trvale žít.

Jak podpořit naše komunitní centrum?

Příspěvkem na veřejnou sbírku (č.ú. 6582662/0800 vedený u České spořitelny a.s.)
Finančním darem na náš běžný účet
Věcným darem nebo službou (kontaktujte nás, rádi s Vámi probereme detaily)
Používáním speciálních aplikací (při každé platbě kartou, nákupem v oblíbených e-shopech)
Mediální podporou, sdílením informací o Vítej Vašim přátelům a blízkým
Vlastní aktivitou (dobrovolnická práce, den pro Vítej, výtěžkem z Vámi pořádaných akcí)

Potvrzení o daru

Všem dárcům rádi vystavíme potvrzení o daru pro účely odpočtu daně z příjmů. Potvrzení vystavujeme zpravidla na počátku každého kalendářního roku, a to za rok předcházející. Kontaktujte nás.