Cíle a cílová skupina

Hlavní cíle Odlehčovacích služeb

Hlavním cílem odlehčovacích služeb je:

 • pomoc a podpora rodinám pečujícím o příbuzného s autismem
 • zajištění kvalitní a odborné péče o osoby s autismem dočasně umístěné v komunitním centru

Cílová skupina

Cílovou skupinou pro odlehčovací služby jsou mladé, dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra:

 • mladí mezi 7 a 16 lety
 • dospívající mezi 16 a 18 lety
 • dospělí mezi 18 a 64 lety

Odlehčovací služby nejsou určeny pro následující osoby:

 • osoby mladší 7 let
 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…
 • osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou ústavní léčbu
 • osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči
 • osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou, atd.)