Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou směřovány k rodinám osob s autismem. Služby zahrnují dočasný pobyt v komunitním centru, specializovanou péči a individuální přístup ke každému uživateli služby.

Pro Odlehčovací služby jsou vyhrazeny dva samostatné pokoje. Kapacita služby se odvíjí od jejich obsazenosti. Maximální počet uživatelů odlehčovacích služeb, kteří čerpají službu zároveň, je 2. Pro aktuální stav a objednávku služby nás kontaktujte.


Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil


Odlehčovací služby zahrnují zpravidla:

  • několikadenní (víkendové) pobyty
  • několikatýdenní pobyty, maximální délka pobytu je 30 dní
  • ambulantní pobyt (v rámci jednoho dne)

Při poskytování odlehčovacích služeb:

  • přistupujeme ke každému uživateli služby individuálně
  • úzce spolupracujeme s rodinou a maximálně se snažíme zachovat běžný režim uživatele
  • dbáme na zachování soukromí a pocitu bezpečí uživatele
  • umožňujeme uživatelům zapojit se do běžných aktivit v komunitním centru
  • má každý uživatel k dispozici vybavenost komunitního centra (společné prostory, zahradu)

Jsme pevně přesvědčeni, že rodiny pečující o osoby s autismem mají právo na svůj vlastní odpočinek. Naším zájmem je poskytovat takovou úroveň péče, aby se mohli spolehnout na vědomí, že je o jejich příbuzného kvalitně a odborně postaráno. A díky tomu si mohli plně užívat zasloužené dovolené.