Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou směřovány k rodinám osob s autismem. Služby zahrnují dočasný pobyt v komunitním centru, specializovanou péči a individuální přístup ke každému uživateli služby.

Pro Odlehčovací služby je vyhrazen jeden samostatný pokoj. Kapacita služby se odvíjí od jeho obsazenosti. Pro aktuální stav a objednávku služby nás kontaktujte.


Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil


Odlehčovací služby zahrnují zpravidla:

  • několikadenní (víkendové) pobyty
  • několikatýdenní pobyty, maximální délka pobytu je 30 dní
  • ambulantní pobyt (v rámci jednoho dne)

Při poskytování odlehčovacích služeb:

  • přistupujeme ke každému uživateli služby individuálně
  • úzce spolupracujeme s rodinou a maximálně se snažíme zachovat běžný režim uživatele
  • dbáme na zachování soukromí a pocitu bezpečí uživatele
  • umožňujeme uživatelům zapojit se do běžných aktivit v komunitním centru
  • má každý uživatel k dispozici vybavenost komunitního centra (společné prostory, zahradu)

Jsme pevně přesvědčeni, že rodiny pečující o osoby s autismem mají právo na svůj vlastní odpočinek. Naším zájmem je poskytovat takovou úroveň péče, aby se mohli spolehnout na vědomí, že je o jejich příbuzného kvalitně a odborně postaráno. A díky tomu si mohli plně užívat zasloužené dovolené.