Cíle a cílová skupina

Hlavní cíle služby Chráněné bydlení

Hlavním cílem služeb chráněného bydlení je:

 • zlepšení kvality života dospělých osob s poruchou autistického spektra
 • udržování stávající úrovně sociálních a intelektových dovedností osob s autismem
 • maximální možná míra zapojení osob s autismem do života společnosti

Cílová skupina

Cílovou skupinou pro služby chráněného bydlení jsou dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra:

 • dospělí mezi 18 a 64 lety

Chráněné bydlení není určeno pro následující osoby:

 • osoby mladší 18 let
 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…
 • osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou ústavní léčbu
 • osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči
 • osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou, atd.)