Chráněné bydlení

Službu Chráněné bydlení poskytujeme v nepřetržitém režimu (tedy 24h denně, 365 dní v roce).

Kapacita služby jsou 4 uživatelé.


Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž dílky do sebe nezapadají.


Naším záměrem je zajistit uživatelům takovou úroveň služby, aby se v komunitním centru cítili bezpečně a vnímali jej jako svůj domov, kde mohou trvale žít. Komunitní centrum jsme budovali jako malé, rodinného typu.

Veškeré prostory komunitního centra jsou přizpůsobeny potřebám osob s autismem. Každý uživatel služby Chráněné bydlení má k dispozici svůj vlastní pokoj. Ten poskytuje nezbytnou míru soukromí a zároveň uživatelům dovoluje být obklopeni vlastními věcmi, což dále posiluje pocit jistoty a bezpečí.


Při poskytování služby Chráněné bydlení:

  • ke každému uživateli služby přistupujeme individuálně
  • uplatňujeme principy programu TEACCH, důraz klademe na strukturalizaci prostoru i času a na vizualizaci
  • dbáme na udržení a případný rozvoj schopností a dovedností každého uživatele služby
  • snažíme se o maximální možnou samostatnost uživatelů služby
  • využíváme nejen prostorů komunitního centra, ale i veškeré vybavení obce Hřebeč

Věříme, že klidný a trpělivý přístup přispívá k zmírnění nebo i k vymizení problematického chování osob s autismem (zejména projevů agresivity a sebeagresivity).